Category Archives: health news

ฉลากโภชนาการ GDA อ่านเข้าใจ ไร้ปัญหาน้ำหนักเกิน

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ของคนไทย เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กไทย รูจักการอ่านฉลากโภชนาการให้ละเอียด เข้าใจปริมาณสารอาหารที่ไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ Continue reading

“วัคซีนไข้เลือดออก”ครั้งแรกของโลก

สถานการณ์ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาคัญในทวีปเอเชียและทั่วโลก แม้จำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีจะลดลง แต่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่จะหยุดยั้งการป่วยด้วยโรคนี้เป็นที่น่าสนใจและน่าจับตา Continue reading

เลือดกำเดาไหล สัญญาณโรคร้าย

โลกเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทุกเวลานาที ความรู้ทางการแพทย์พัฒนาก้าวหน้าไกลรวดเร็วกว่าและทุกสาขาวิชาเช่นกัน รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง ตรวจวิเคราะห์โรคได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ นำมาซึ่งการรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง
อาการเลือดกำเดาไหลในเด็ก เป็นสภาวะพบบ่อย การให้เด็กพักและประคบน้ำแข็งจะพอเพียงหรือไม่? ควรสังเกตอาการ อื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่? เชิญท่านศึกษาจากบทความนี้

Continue reading