ใครเดินทางผ่านมาทางสามแยกดอนเมือง ช่วงถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน คงคุ้นตากับอนุสรณ์สถานที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณสามแยกแห่งนี้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ มีการรวบรวมประวัติวีรกรรมเหตุการณ์ครั้งสำคัญต่าง ๆ เมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณอนุสรณ์สถานจะพบบรรยากาศร่มรื่นของสวนไม้ดอกไม้ประดับที่จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

รถรับจ้าง มีน้ำพุ สวนหิน และที่แตกต่างจากสวนทั่วไปคือ มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ อย่างรถสะเทินน้ำสะเทินบก รถถัง เครื่องบินโจมตี ทั้งหมดล้วนเป็นของจริงที่เคยใช้งานจริงแต่ปลดประจำการแล้วทั้งสิ้น ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานมีสถานที่น่าสนใจมากมาย อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารทรงไทยใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญต่าง ๆ มีดวงโคมนิรันดร์ประภา ซึ่งเป็นประติมากรรมรัตนชาติทำด้วยแก้วผลึก พระบรมรูปมหาราช 9 พระองค์ ภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาพมงคล 8 บทโคลงพระราชนิพนธ์ และภาพการก่อตั้งราชธานีประดับบนผนังทั้งสี่ด้าน อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร อาคารทรงแปดเหลี่ยมออกแบบคล้ายป้อมค่ายหอรบโบราณแห่งนี้ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แกะสลักด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีสวยงามประณีต ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เดินขึ้นไปชั้น 2 จะพบห้องเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการทหารและกองทัพไทย ชั้น 3 แสดงหุ่นจำลองของวีรกรรมบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เช่นวีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนเรศวรมหาราช เป็นต้น ส่วนชั้น 4 จะแสดงวิวัฒนาการของเครื่องแบบ เครื่องหมายยศ ในสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเป็นต้นมา ซึ่งหาชมได้ยาก