กกอ.เตรียมตรวจหลักสูตรมหาวิทยาลัยบนระบบออนไลน์ ชี้เกณฑ์ไหนไม่สอดคล้องมาตรฐานหลักสูตรจะขึ้นตัวแดง และให้สาธารณชนรับทราบด้วย คาดส.ค.61 เริ่มใช้ได้ วันนี้( 4ต.ค.)รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องการดำเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ หรือ อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบกลับมาแล้วว่า กกอ.มีหน้าที่พิจารณารับทราบว่าหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบหรือ อนุมัติของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น จากนี้ไปหาก กกอ.พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรใดไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ.ก็จะแจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษา ไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หากสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กกอ.อาจประกาศต่อสาธารณะว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รศ.ดร.บัณฑิต กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้ สกอ.กำลังพัฒนาระบบการส่งข้อมูลทางออนไลน์ เพื่อรองรับมติ กกอ.ที่ให้ปรับระบบการส่งข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วมาที่ สกอ.โดยให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลทางระบบออนไลน์ เพื่อให้ สกอ.ตรวจสอบว่าหลักสูตรนั้น สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เช่น คุณสมบัติของอาจารย์ จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ เป็นต้น ถ้าเกณฑ์ไหนสอดคล้อง สกอ.จะขึ้นตัวเขียวไว้ แต่เกณฑ์ไหนไม่สอดคล้องก็จะขึ้นตัวแดง ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยรู้ว่าเกณฑ์ที่ส่งมานั้นมีตัวไหนที่ไม่สอดคล้องก็ต้องแก้ไข ถ้าแก้ไขแล้วและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กกอ.กำหนด.ก็จะมีการเปลี่ยนสีแดงไปเป็นสีเขียว แต่ถ้าไม่แก้ไขเกณฑ์จะขึ้นสีแดงอย่างนั้น ซึ่งระบบออนไลน์นี้จะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการส่งหลักสูตร การตรวจสอบหลักสูตร ประหยัดกระดาษ และจะทำให้สาธารณะชนได้รับทราบด้วยว่าแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ระบบออนไลน์ดังกล่าวได้ในเดือนสิงหาคม2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews